Asociația chirurgilor OMF și dento-alveolari din România este o asociație științifică care își propune să promoveze practica și studiul chirurgiei OMF și a chirurgiei dento-alveolare și să faciliteze contactul între specialiștii din domeniul medical și medico-dentar.

Chirurgia OMF și chirurgia dento-alveolară, ca specialități medico-dentare bine conturate, au o tradiție solidă în țara noastră, apărând și dezvoltându-se în paralel cu evoluția sa pe plan mondial.
Activitatea Asociației chirurgilor OMF și dento-alveolari din România s-a dezvoltat semnificativ în ultimii ani, iar numărul membrilor a crescut progresiv, ajungând în prezent la peste 150.

 

 

Obiectivele Asociației chirurgilor OMF și dento-alveolari din România:

 

Organizarea de manifestări științifice

Membrii Asociației chirurgilor OMF și dento-alveolari din România vor avea acces la reuniuni științifice cu participare națională și internațională, prin intermediul cărora vor fi actualizate cele mai noi principii terapeutice, cu fundamentare științifică solidă. O direcție fundamentală este reprezentată de cursurile practice (hands-on, workshop-uri,etc)

 

Crearea unei platforme comune de discuție

Asociația chirurgilor OMF și dento-alveolari din România va introduce în cadrul portalului propriu un forum, dedicat membrilor asociației, dar și specialiștilor din domeniiile de graniță, pentru facilitarea contactului inter și multidisciplinar.

 

Dezvoltarea personală a chirurgilor OMF și dento-alveolari

Asociația va acorda consultanță economică și juridic pentru acces la fonduri de dezvoltare.
Colaborarea profesională și academică
Asociația chirurgilor OMF și dento-alveolari din România va promova dialogul instituțional cu alte societăți profesionalede profil, universități, structuri responsabile naționale și internaționale, cu obiectiv major îmbunătățirea gradului de sănătate al populației, prin formularea recomandărilor privitoare la practica de chirurgie OMF și chirurgie dento-alveolară.

 

Informarea pacienților

Asociația chirurgilor OMF și dento-alveolari din România RSD va contribui la informarea corectă a pacienților și a publicului larg cu privire la medicina dentară și sănătatea orală.